Xem phiên bản di động
    

‘Trúng mùa’

Nông dân Vĩnh Long trúng mùa vụ lúa Hè Thu

Nông dân Vĩnh Long trúng mùa vụ lúa Hè Thu

Vụ lúa Hè Thu năm nay tỉnh Vĩnh Long gieo sạ gần 55.780 ha. Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 80% diện tích xuống giống. Mặc dù có một số diện tích lúa bị đổ, gây khó khăn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng lúa nhưng nhìn chung vụ lúa Hè Thu năm nay đa số nông dân trúng mùa và bán được giá khá cao.

Nhà vườn Vĩnh Long trúng mùa, trúng giá vụ sầu riêng

Nhà vườn Vĩnh Long trúng mùa, trúng giá vụ sầu riêng

Rút kinh nghiệm việc ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn năm trước, năm nay nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Vĩnh Long chủ động thực hiện các giải pháp khôi phục lại diện tích sầu riêng bị thiệt hại.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/4/2016)

Thời sự 11h (03/6/2015)

Thời sự 11h (03/6/2015)

Thời sự 11h (28/5/2015)

Thời sự 11h (28/5/2015)

Thời sự 11h (09/5/2015)

Thời sự 11h (09/5/2015)

Thời sự 11h (10/4/2015)

Thời sự 11h (10/4/2015)

Thời sự 11h (02/4/2015)

Thời sự 11h (02/4/2015)

Thời sự 11h (13/3/2015)

Thời sự 11h (13/3/2015)

Thời sự 11h (07/02/2015)

Thời sự 11h (07/02/2015)