Xem phiên bản di động
    

‘Trà Vinh’

Thời sự 18h30 (05/3/2016)

Thời sự 18h30 (05/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/02/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 25/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 07/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/02/2016)

Nông dân miền Tây – Kỳ 59: Anh Huỳnh Văn Lẫm mê nghiệp trồng cam

Nông dân miền Tây – Kỳ 59: Anh Huỳnh Văn Lẫm mê nghiệp trồng cam

Ngày thi thứ ba – Thí sinh phấn khởi vì đề thi hai môn tự chọn tiếp tục vừa sức

Ngày thi thứ ba – Thí sinh phấn khởi vì đề thi hai môn tự chọn tiếp tục vừa sức

Nhẹ bớt gánh nặng sau khi đã hoàn thành xong 3 môn thi bắt buộc, sáng nay, trên 9.700 thí sinh cụm thi Trà Vinh đăng ký thi ở hai khối B và C tiếp tục bước vào ngày thi thứ 3 với hai môn thi tự chọn địa lý và hóa học trong không khí an toàn, nghiêm túc.

Thời sự 11h (03/7/2015)

Thời sự 11h (03/7/2015)

Thời sự 18h30 (02/7/2015)

Thời sự 18h30 (02/7/2015)

Giáo dục đào tạo: Chung tay góp sức cho kỳ thi THPT quốc gia (02/7/2015)

Giáo dục đào tạo: Chung tay góp sức cho kỳ thi THPT quốc gia (02/7/2015)

Thời sự 11h (02/7/2015)

Thời sự 11h (02/7/2015)