Xem phiên bản di động
    

‘tp HCM’

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 02/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 31/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 31/08/2016)

Đường nội đô đẹp nhất TP HCM được thông xe toàn tuyến

Đường nội đô đẹp nhất TP HCM được thông xe toàn tuyến

Toàn bộ tuyến Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài đi vào hoạt động tạo hướng giao thông mới, kỳ vọng giảm kẹt xe cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 29/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 29/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 27/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 27/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 26/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 22/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 22/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 18/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 18/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 17/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 17/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 12/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 12/08/2016)