Xem phiên bản di động
    

‘tp HCM’

60 phút (14/6/2014)

60 phút (14/6/2014)

60 phút (12/6/2014)

60 phút (12/6/2014)

60 phút (30/5/2014)

60 phút (30/5/2014)

60 phút (22/5/2014)

60 phút (22/5/2014)

60 phút (06/5/2014)

60 phút (06/5/2014)

60 phút (03/5/2014)

60 phút (03/5/2014)

Thể thao 24h (27/4/2014)

Thể thao 24h (27/4/2014)

Thể thao 24h (25/4/2014)

Thể thao 24h (25/4/2014)

Thể thao 24h (24/4/2014)

Thể thao 24h (24/4/2014)

Chợ hoa ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh

Chợ hoa ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh

Nam bộ với hệ thống kênh rạch chằng chịt nên giao thông thủy khá thuận lợi. Tết đến những chiếc thuyền chở hoa cây cảnh từ miền Tây tập trung về Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo nên khung cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp. Đây cũng là đặc trưng chỉ riêng có ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam bộ.