Xem phiên bản di động
    

‘Tình đầu khó phai’

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 341

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 341

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 340

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 340

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 338

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 338

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 337

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 337

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 336

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 336

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 335

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 335

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 334

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 334

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 339

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 339

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 333

Tình đầu khó phai – Phần 1 tập 333

Tình đầu khó phai

Tình đầu khó phai

Hai anh em Thắng Thiên, Thắng Chí cùng với A Thủy, người bạn chí cốt cùng chung hoạn nạn. Vì muốn nở mày nở mặt, nên cả ba đã vào rừng để trộm gỗ, tại đây họ đã đụng độ Mã Đại Tượng (thuộc hạ của Thái Tiến Pháo, người rất có thế lực tại chốn này). Hai bên giằng co đấu đá, nhằm muốn đánh lạc hướng, Thắng Thế bèn đẩy hết những cây gỗ xuống dòng nước. Nhờ thế mà họ không chỉ thoát được sự mai phục của kẻ địch, mà còn thuận lợi đưa những cây gỗ trôi xuống hạ du.