Xem phiên bản di động
    

‘Thiệt hại’

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 09/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/11/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 05/11/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 03/11/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 03/11/2016)

Tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

Tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

Đến nay, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có 21 người chết, 08 người mất tích, 18 người bị thương.

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 16/10/2016): Chiếm đoạt 34 lượng vàng của dượng rể

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 16/10/2016): Chiếm đoạt 34 lượng vàng của dượng rể

Thời sự 18h30 (06/10/2016)

Thời sự 18h30 (06/10/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 04/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 04/09/2016)

Thời sự 18h30 (27/8/2016)

Thời sự 18h30 (27/8/2016)

Thời sự 18h30 (21/8/2016)

Thời sự 18h30 (21/8/2016)

Thời sự 18h30 (20/8/2016)

Thời sự 18h30 (20/8/2016)