Xem phiên bản di động
    

‘thanh thiếu niên’

Thời sự 11h (25/6/2015)

Thời sự 11h (25/6/2015)

30 phút (08/04/2015)

30 phút (08/04/2015)

Thời sự 11h (05/11/2014)

Thời sự 11h (05/11/2014)

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Trà Ôn lần 3

Cuộc thi  sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Trà Ôn lần 3

Nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo và thúc đẩy phong trào thi đua học tập sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng, sáng nay , huyện Đoàn Trà Ôn, Phòng giáo dục đào tạo phối hợp tổ chức cuộc thi “ sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” lần 3.

 
 
 
 
 
 
Liên kết