Xem phiên bản di động
    

‘sáng tạo’

Thời sự 18h30 (17/5/2016)

Thời sự 18h30 (17/5/2016)

Nông dân miền Tây – Kỳ 74: Ông Nguyễn Văn Dũng – Nông dân giàu sáng tạo

Nông dân miền Tây – Kỳ 74: Ông Nguyễn Văn Dũng – Nông dân giàu sáng tạo

Thời sự 18h30 (07/3/2016)

Thời sự 18h30 (07/3/2016)

Thời sự 18h30 (12/12/2015)

Thời sự 18h30 (12/12/2015)

Phát huy tính sáng tạo của học sinh

Phát huy tính sáng tạo của học sinh

Sau một năm phát động phong trào sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng trong hệ thống trường học của tỉnh, Ban tổ chức đã nhận được trên 8.000 giải pháp, mô hình chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống.

Thời sự 11h (21/8/2015)

Thời sự 11h (21/8/2015)

Thời sự 11h (25/03/2015)

Thời sự 11h (25/03/2015)

30 phút (21/01/2015)

30 phút (21/01/2015)

Thời sự 11h (09/01/2015)

Thời sự 11h (09/01/2015)

Nông dân miền Tây – Kỳ 43: Nhà nông sáng tạo và hội nhập

Nông dân miền Tây – Kỳ 43: Nhà nông sáng tạo và hội nhập