Xem phiên bản di động
    

‘quốc hội’

Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Vào lúc 9 giờ 55 phút sáng 28/11, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với 97,59 % tổng số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

2014: Sẽ quy định kiểm soát tài sản quan chức

2014: Sẽ quy định kiểm soát tài sản quan chức

Theo nghị quyết này, “người đứng đầu, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, không kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về những trường hợp xử lý hành chính, kỷ luật không đúng quy định pháp luật để lọt tội phạm, bao che cán bộ do mình quản lý có hành vi tham nhũng”.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua hai dự án Luật

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua hai dự án Luật

Trong phiên làm việc sáng 16/11, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua hai dự án Luật là Luật việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng với tỷ lệ tán thành lần lượt là 84,34% và 85,34%.

Quốc hội bầu nhân sự Uỷ viên Thường vụ và các Uỷ ban

Quốc hội bầu nhân sự Uỷ viên Thường vụ và các Uỷ ban

Quốc hội thông qua danh sách bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự theo Tờ trình giới thiệu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 782.700 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).