Xem phiên bản di động
    

‘Phú Yên’

Người đưa tin 24g – (11g ngày 28/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 28/3/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 25/03/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 25/03/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 23/03/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 23/03/2016

Người đưa tin 24g – (11g ngày 18/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 18/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 16/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 16/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 12/3/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 12/3/2016)

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm trộm két sắt ở Phú Yên

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm trộm két sắt ở Phú Yên

Mới đây, Nguyễn Thành Tuấn – đối tượng cầm đầu gây ra nhiều vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào thời điểm cuối năm 2015 đã bị Công an tỉnh này bắt giữ.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 17/02/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 17/02/2016)