Xem phiên bản di động
    

‘Nông thôn mới’

Đảm bảo thu nhập cho xã nông thôn mới

Đảm bảo thu nhập cho xã nông thôn mới

Xuất phát từ quan điểm không chạy theo thành tích mà vấn đề chính phải là thực chất. Cho nên sau khi đạt xã nông thôn mới, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn thêm khởi sắc thì việc đảm bảo tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo, đưa đời sống người dân từng bước nâng lên đã được Ban chỉ đạo các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quan tâm đặc biệt.

Nông thôn ngày nay: Trung Ngãi về đích nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Trung Ngãi về đích nông thôn mới

Hòa Ninh quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới

Hòa Ninh quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới

Là xã điểm của huyện Long Hồ phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019 này, ngay từ đầu năm, xã Hòa Ninh đã khởi động các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thể hiện sự quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm nay.

Xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới

Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là xã đầu tiên trong số 6 xã điểm về đích nông thôn mới của tỉnh ở năm 2018 vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Long Mỹ nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

Xã Long Mỹ nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước thì sự chung tay góp sức của người dân làm cho môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

Mỹ Lộc nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

Mỹ Lộc nâng cao chất lượng xã nông thôn mới

Đến xã Mỹ Lộc, huyệnTam Bình ngày nay, chúng ta sẽ cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế -xã hội. Sức sống mới từ xã nông thôn mới Mỹ Lộc đã và đang mang đến niềm tin của người dân vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một chương trình của ý đảng lòng dân.

Năm 2019, Vĩnh Long phấn đấu có 6 xã đạt nông thôn mới

Năm 2019, Vĩnh Long phấn đấu có 6 xã đạt nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2019 này, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã điểm để có thêm 6 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Nông thôn ngày nay: Lộc Hòa với hành trình về đích nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Lộc Hòa với hành trình về đích nông thôn mới

Thuận An điểm sáng nông thôn mới

Thuận An điểm sáng nông thôn mới

Điểm nổi bật ở xã nông thôn mới Thuận An, thị xã Bình Minh là đời sống người dân có bước phát triển vượt bật. Năm 2018 Thuận An tiếp tục là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong số các xã nông thôn mới.Thu nhập cũng chính là tiêu chí quan trọng, đánh giá thực chất về chất lượng cuộc sống xã nông thôn mới.

Các địa phương thăm xã nông thôn mới Hòa Hiệp

Các địa phương thăm xã nông thôn mới Hòa Hiệp

Sáng nay, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cho các xã thuộc thị xã Bình Minh và các huyện: BìnhTân, Mang Thít, Vũng Liêm đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã nông thôn mới Hòa Hiệp, huyện Tam Bình.