Xem phiên bản di động
    

‘nợ thuế’

Thời sự 11h (25/8/2014)

Thời sự 11h (25/8/2014)

60 phút (08/8/2014)

60 phút (08/8/2014)

Nợ thuế chiếm hơn 21%

Nợ thuế chiếm hơn 21%

Theo qui định của Trung ương, nợ đọng thuế chiếm tỷ lệ không quá 5% trên tổng thu ngân sách hàng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 4/2014, tỷ lệ nợ đọng thuế của tỉnh Vĩnh Long chiếm hơn 21%.

Vĩnh Long tăng cường các biện pháp xử lý nợ thuế

Vĩnh Long tăng cường các biện pháp xử lý nợ thuế

Hiện nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khá cao. Riêng khoản nợ của năm 2013 chuyển sang là gần 350 tỷ đồng. Để giảm nợ đọng thuế, Cục Thuế tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp xử lý khoản nợ này.

 
 
 
 
 
 
Liên kết