Xem phiên bản di động
    

‘nguồn nhân lực’

Vĩnh Long khởi sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Vĩnh Long khởi sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu được tỉnh Vĩnh Long quan tâm hàng đầu.

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 9/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 9/2015)

Thời sự 11h (04/5/2015)

Thời sự 11h (04/5/2015)

Vĩnh Long đầu tư trên 360 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015

Vĩnh Long đầu tư trên 360 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015

Xuất phát từ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ Đại hội lần thứ IX, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long chọn phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 2 khâu đột phá, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2010- 2015 và chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015- 2020.

Thời sự 11h (20/4/2015)

Thời sự 11h (20/4/2015)

Thời sự 11h (24/7/2014)

Thời sự 11h (24/7/2014)