Xem phiên bản di động
    

‘nguồn nhân lực’

Hội nghị về nguồn nhân lực và việc làm cho lao động di cư khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Hội nghị về nguồn nhân lực và việc làm cho lao động  di cư khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao các nước Campuchia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam về lao động với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho người lao động di cư”.

Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực

Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra “Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số” – nội dung này là một trong những hướng ưu tiên của năm APEC 2017 hướng tới tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm cho các nền kinh tế thành viên.

Bản tin trưa (07/10/2016)

Bản tin trưa (07/10/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Bản tin trưa (28/5/2016)

Bản tin trưa (28/5/2016)

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Thời sự 18h30 (24/3/2016)

Thời sự 18h30 (24/3/2016)

Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Chiều nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long hội thảo chủ đề đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Bản tin trưa (25/02/2016)

Bản tin trưa (25/02/2016)

Giáo dục đào tạo: Giáo dục – Đào tạo và khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (15/10/2015)

Giáo dục đào tạo: Giáo dục – Đào tạo và khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (15/10/2015)