Xem phiên bản di động
    

‘Người khuyết tật’

Thời sự 18h30 (17/4/2016)

Thời sự 18h30 (17/4/2016)

Thời sự 18h30 (15/4/2016)

Thời sự 18h30 (15/4/2016)

Bản tin trưa (15/4/2016)

Bản tin trưa (15/4/2016)

Bản tin trưa (12/4/2016)

Bản tin trưa (12/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 03/03/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 03/03/2016)

Thời sự 11h (18/4/2015)

Thời sự 11h (18/4/2015)

60 phút (16/4/2015)

60 phút (16/4/2015)

Đào tạo nghề cho người khuyết tật còn nhiều khó khăn, hạn chế

Đào tạo nghề cho người khuyết tật còn nhiều khó khăn, hạn chế

Với những chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc, thời gian qua, Đảng và Nhà nước không ngừng quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho người khuyết tật và tạo điều kiện cho mọi người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác này cần phải được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới .

60 phút (25/12/2014)

60 phút (25/12/2014)

Thời sự 11h (04/12/2014)

Thời sự 11h (04/12/2014)