Xem phiên bản di động
    

‘ma túy đá’

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 09/10/2016): Ma túy đá biến con người thành “ác quỷ”

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 09/10/2016): Ma túy đá biến con người thành “ác quỷ”

Người đưa tin 24g – (11g ngày 07/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 07/9/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 21/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 21/07/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 01/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 01/7/2016)

Báo động tình trạng sử dụng ma túy đá trong học đường

Báo động tình trạng sử dụng ma túy đá trong học đường

Tình hình mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy trên địa bàn cả nước nói chung ,tỉnh Vĩnh Long nói riêng rất đáng báo động . Nghiêm trọng hơn người nghiện ma túy đang dần trẻ hóa và xâm nhập và trường học bằng loại ma túy đá rất nguy hiểm.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/06/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 21/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 21/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 22/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 22/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 11/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 11/4/2016)