Xem phiên bản di động
    

‘Những ngày lịch sử’

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 – HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lịch sử ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18 / 11 /1930)

Lịch sử ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18 / 11 /1930)

Trong lịch sử Việt Nam, từ năm 1930 đến nay, không có thời kỳ nào vắng bóng tổ chức Mặt trận. Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã khẳng định Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là vũ khí chính trị không thể thiếu được để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp của mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Bản tin trưa (24/10/2016)

Bản tin trưa (24/10/2016)

Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông là tuyến chi viện chiến lược đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một trang sử vẻ vang mới cho dân tộc Việt Nam.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Ngày Giải phóng Thủ đô – Mốc son trong lịch sử dân tộc

Ngày Giải phóng Thủ đô – Mốc son trong lịch sử dân tộc

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta.

Kỷ niệm 71 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23//9/1945- 23/9/2016): Đoàn kết, quật cường làm nên chiến thắng

Kỷ niệm 71 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23//9/1945- 23/9/2016): Đoàn kết, quật cường làm nên chiến thắng

Cách đây 71 năm, quân và dân Sài Gòn – Gia Định đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch, bắt đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của quân và dân ta là điều kiện tiên quyết dẫn tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ.

Giá trị của Bản Tuyên ngôn độc lập

Giá trị của Bản Tuyên ngôn độc lập

Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo là một áng văn bất hủ, tác phẩm này đến nay vẫn tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử to lớn và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Tuyên ngôn Độc lập – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Tuyên ngôn Độc lập – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Cách đây 71 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.