Xem phiên bản di động
    

‘Những ngày lịch sử’

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 _ 19-12-2016): Nhớ lời kêu gọi cứu nước, cứu dân của Bác Hồ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 _ 19-12-2016): Nhớ lời kêu gọi cứu nước, cứu dân của Bác Hồ

Đại diện cho tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác đã thúc giục toàn dân đứng lên cứu nước: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến

Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết: “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.”

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: Áng hùng văn thời đại Hồ Chí Minh

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: Áng hùng văn thời đại Hồ Chí Minh

Duới thời đại Hồ Chí Minh, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một áng hùng văn kiệt xuất. Tiếp đó, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cũng là áng hùng văn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kéo dài chín năm kết thúc bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016): Khẳng định ý chí độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016): Khẳng định ý chí độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Đây là một văn kiện lịch sử rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối kháng chiến của Đảng, đồng thời thể hiện lòng khao khát hòa bình, ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của cả dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đại diện tiêu biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày toàn quốc kháng chiến

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày toàn quốc kháng chiến

Trước dã tâm và những hành động gây hấn nhằm thôn tính nước ta của thực dân Pháp, để bảo vệ Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ và nền độc lập mà cả dân tộc vừa giành được, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược.

“Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” – Sự khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập

“Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” – Sự khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của non sông đất nước, là lời hịch cứu quốc, thể hiện ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, thống nhất quốc gia; là sự tiếp nối hợp logic bản Tuyên ngôn độc lập do chính Người đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.

Toàn quốc kháng chiến – Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam: Đối sách linh hoạt, chọn đúng thời cơ

Toàn quốc kháng chiến – Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam: Đối sách linh hoạt, chọn đúng thời cơ

Cách đây 70 năm, vào đêm 19-12-1946, với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc.

Về ngã ba Vũng Liêm nhớ chú Sáu Dân!

Về ngã ba Vũng Liêm nhớ chú Sáu Dân!

Trong những ngày kỷ niệm lịch sử này, đọc lại dòng chữ đơn giản của ông Bùi Quang Huy- nguyên Phó BCĐ Tây Nam Bộ, lại thấy được lan truyền niềm xúc động chân thành về một nhân vật lịch sử: … nhớ một con người đặc biệt có trí nhớ lạ lùng, có tài hùng biện, thu hút, cảm hóa các đối tượng khi được tiếp xúc với đồng chí, nhớ tấm lòng nhân hậu, quả cảm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Đảng, của nhân dân…”.

Khởi nghĩa Nam kỳ – Trận thử lửa tôi luyện chí khí cách mạng Việt Nam

Khởi nghĩa Nam kỳ – Trận thử lửa tôi luyện chí khí cách mạng Việt Nam

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khởi nghĩa Nam kỳ của nhân dân Nam bộ được biết đến như là mốc báo hiệu điều kiện đủ cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang trên toàn quốc. Cuộc khởi nghĩa đã mang bản chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính chất nhân dân rộng rãi, sâu sắc mà ở đó chứa đựng những bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám sau này.

Khởi nghĩa Nam Kỳ – tinh thần quật khởi của dân tộc

Khởi nghĩa Nam Kỳ – tinh thần quật khởi của dân tộc

Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ mang tính chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tính chất nhân dân rộng rãi, sâu sắc. Các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội đều tham gia khởi nghĩa trên quy mô rộng lớn khắp Nam Kỳ.