Xem phiên bản di động
    

‘kinh doanh’

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Bản tin trưa (02/03/2016)

Bản tin trưa (02/03/2016)

Bản tin trưa (25/02/2016)

Bản tin trưa (25/02/2016)

30 phút (08/5/2015)

30 phút (08/5/2015)

30 phút (08/03/2015)

30 phút (08/03/2015)

Thời sự 11h (07/3/2015)

Thời sự 11h (07/3/2015)

Thủ tướng: Cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi hơn

Thủ tướng: Cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi hơn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung mạnh vào thực hiện đột phát về thể chế, trước hết đặc biệt quan tâm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tất cả phải đi vào kinh thế thị trường và đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, trước hết là giá cả, phân bổ nguồn lực phải theo thị trường và đã thị trường thì phải công khai, minh bạch, bình đẳng.

60 phút (22/01/2015)

60 phút (22/01/2015)

Thời sự 18h30 (05/01/2015)

Thời sự 18h30 (05/01/2015)

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

Thủ tướng cũng cho rằng, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các nước trong khu vực còn thấp. Mặc dù, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, nhưng trong thể chế luật pháp, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, thực thi công vụ… vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.