Xem phiên bản di động
    

‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’

Bản tin trưa (04/8/2016)

Bản tin trưa (04/8/2016)

Trao giải mỹ thuật- nhiếp ảnh chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trao giải mỹ thuật- nhiếp ảnh chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết và trao giải văn học nghệ thuật chuyên ngành mỹ thuật – nhiếp ảnh chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc thù của giải năm nay là là sáng tác theo nguyên mẫu người thật, việc thật.

Hội người tù KC tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Hội người tù KC tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Hội người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

UBMTTQ khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM

UBMTTQ khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong HT và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Sáng nay, UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh – trọng tâm của xây dựng Đảng

Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh – trọng tâm của xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.