Xem phiên bản di động
    

‘hộ nghèo’

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, quy định rõ các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Bất cập trong việc xét hộ nghèo

Bất cập trong việc xét hộ nghèo

Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của những người có thu nhập thấp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

Thời sự 18h30 (13/10/2015)

Thời sự 18h30 (13/10/2015)

Thời sự 11h (14/9/2015)

Thời sự 11h (14/9/2015)

Thời sự 11h (12/9/2015)

Thời sự 11h (12/9/2015)

Thời sự 11h (03/9/2015)

Thời sự 11h (03/9/2015)

Thời sự 11h (12/8/2015)

Thời sự 11h (12/8/2015)

Đông Thành phấn đấu hoàn thành tiêu chí thu nhập và hộ nghèo

Đông Thành phấn đấu hoàn thành tiêu chí thu nhập và hộ nghèo

Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, trước đây có thu nhập bình quân đầu người còn đạt thấp và tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Tuy nhiên, qua hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của người dân nên thu nhập bình quân đầu người đã tăng đáng kể và tỷ lệ hộ nghèo cũng được kéo giảm . Đây là thành tích đáng ghi nhận của địa phương trong những năm qua.

Thời sự 11h (04/6/2015)

Thời sự 11h (04/6/2015)

Hỗ trợ mua BHYT cho hộ nghèo, hộ vừa thoát nghèo năm 2015

Hỗ trợ mua BHYT cho hộ nghèo, hộ vừa thoát nghèo năm 2015

Để trợ giúp hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo trong tỉnh có điều kiện chăm sóc sức khỏe và an tâm lao động vươn lên trong cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn về việc cho chủ trương hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo mua BHYT năm 2015.