Xem phiên bản di động
    

‘hộ nghèo’

Nhiều ngành, địa phương và mạnh thường quân tặng quà Xuân cho các hộ nghèo

Nhiều ngành, địa phương và mạnh thường quân tặng quà Xuân cho các hộ nghèo

Hôm nay, nhiều ngành, địa phương và các mạnh thường quân đến tặng quà cho các hộ nghèo, góp phần chia sẻ những khó khăn để các đối tượng này có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết.

Thời sự 18h30 (09/12/2016)

Thời sự 18h30 (09/12/2016)

Thời sự 18h30 (30/11/2016)

Thời sự 18h30 (30/11/2016)

Bản tin trưa (12/11/2016)

Bản tin trưa (12/11/2016)

Thời sự 18h30 (06/11/2016)

Thời sự 18h30 (06/11/2016)

Bản tin trưa (02/11/2016)

Bản tin trưa (02/11/2016)

Bản tin trưa (11/10/2016)

Bản tin trưa (11/10/2016)

Thời sự 18h30 (01/10/2016)

Thời sự 18h30 (01/10/2016)

Bản tin trưa (23/9/2016)

Bản tin trưa (23/9/2016)

Thời sự 18h30 (12/9/2016)

Thời sự 18h30 (12/9/2016)