Xem phiên bản di động
    

‘giám sát’

Đoàn ĐBQH giám sát tại xã Loan Mỹ

Đoàn ĐBQH giám sát  tại xã Loan Mỹ

Loan Mỹ thuộc xã loại 1, trong giai đoạn 2011 – 2016, chính quyền địa phương đã tập trung kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ.

Thời sự 18h30 (27/02/2017)

Thời sự 18h30 (27/02/2017)

Thời sự 18h30 (11/01/2017)

Thời sự 18h30 (11/01/2017)

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2017, hôm nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh.

Thời sự 18h30 (03/01/2017)

Thời sự 18h30 (03/01/2017)

Thời sự 18h30 (20/12/2016)

Thời sự 18h30 (20/12/2016)

Tăng cường giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tăng cường giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016″ đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với Công ty Nam Hưng Meko Mart

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với Công ty Nam Hưng Meko Mart

Sáng nay, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Văn Quang, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với doanh nghiệp ở Tp Vĩnh Long.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Công ty Thành Công

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Công ty Thành Công

Sáng nay, đoàn giám sát việc thực hiện NQ năm 2016 của Tỉnh ủy do ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên Thành Công – Vĩnh Long.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Mang Thít

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với huyện ủy Mang Thít

Ước đến cuối năm 2016, huyện Mang Thít thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.