Xem phiên bản di động
    

‘giám sát’

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tại huyện Tam Bình

Tỉnh ủy Vĩnh Long giám sát tại huyện Tam Bình

Đoàn do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với huyện ủy Tam Bình về tình hình thực hiện NQ năm 2017 trong 6 tháng đầu năm.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Bình Tân

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Bình Tân

Chiều 31/5, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do ông Lê Quang Đạo – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Bình Tân về việc thực hiện NQ năm 2017 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm .

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Long Hồ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Long Hồ

Sau khi khảo sát thực tế tại xã Bình Hòa Phước , đoàn giám sát của Tỉnh ủy do ông Nguyễn Bách Khoa- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ủy Long Hồ.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Trà Ôn

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc tại huyện Trà Ôn

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện ủy Trà Ôn về kết quả thực hiện NQ năm 2017 trong 6 tháng đầu năm.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở NN & PTNT

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở NN & PTNT

Đoàn giám sát tình hình thực hiện NQ năm 2017 của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Bách Khoa, UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở NN & PTNT.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở xây dựng

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở xây dựng

Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Lê Quang Đạo – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn vừa đến giám sát việc thực hiện nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm tại Sở xây dựng.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Sở Tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 30/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát tình hình thực hiện NQ năm 2017 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm tại Sở Tài nguyên và môi trường.

HĐND tỉnh giám sát tại UBND TP Vĩnh Long

HĐND tỉnh giám sát tại UBND TP Vĩnh Long

Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị TP Vĩnh Long vừa đến giám sát tại UBND TP Vĩnh Long về xử lý môi trường và thực hiện pháp luật phòng chống cháy nổ tại một số khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Long Hồ

HĐND tỉnh giám sát công tác bảo vệ môi trường tại huyện Long Hồ

Sau khi khảo sát một số địa điểm khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, đoàn khảo sát, giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Long Hồ đến giám sát tại UBND huyện Long Hồ về công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm việc với Sở Nội vụ

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm việc với Sở Nội vụ

Chiều ngày 30/3, Đoàn giám sát của ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016 tại Sở Nội vụ.