Xem phiên bản di động
    

‘Giá xăng tăng’

Thời sự 18h30 (05/9/2016)

Thời sự 18h30 (05/9/2016)

Thời sự 18h30 (19/8/2016)

Thời sự 18h30 (19/8/2016)

Thời sự 18h30 (05/4/2016)

Thời sự 18h30 (05/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/3/2016)

Thời sự 18h30 (21/3/2016)

Xăng tăng giá hơn 600 đồng/lít từ 15 giờ ngày 18.9

Xăng tăng giá hơn 600 đồng/lít từ 15 giờ ngày 18.9

Theo đó, Bộ này cho phép các doanh nghiệp tăng giá xăng 612 đồng/lít; xăng E5 cũng tăng 612 đồng/lít; dầu diezel tăng 576 đồng/lít, dầu hỏa tăng 513 đồng/lít và dầu mazut tăng 297 đồng/kg. Quyết định có hiệu lực từ 15 giờ hôm nay (18.9).

Giá xăng tăng 1.200 đồng/lít

Giá xăng tăng 1.200 đồng/lít

Từ 20 giờ ngày 20/5, giá xăng RON 92 tăng 1.200 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 1.200 đồng/lít. Từ 0 giờ ngày 21/5 giá dầu diesel tăng 500 đồng/lít, dầu mazut tăng 500 đồng/kg.

Thời sự 18h30 (11/03/2015)

Thời sự 18h30 (11/03/2015)

Giá xăng tăng hơn 1.600 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.600 đồng

Theo yêu cầu của Liên bộ Công Thương-Tài chính mỗi lít xăng RON 92 các đơn vị đầu mối bán ra không quá 17.286 đồng một lít từ 15h chiều nay.

Giá xăng tăng 330 đồng/lít

Giá xăng tăng 330 đồng/lít

Cụ thể: Sau khi tăng 330 đồng/lít, giá xăng A92 lên 25.230 đồng/lít; dầu hỏa tăng 170 đồng lên 22.540 đồng/lít; dầu mazut tăng 270 đồng/kg lên 18.860 đồng/kg; dầu diesel giữ nguyên 22.530 đồng/lít.