Khối các cơ quan tư pháp khu vực ĐBSCL tổng kết phong trào thi đua năm 2013

Khối các cơ quan tư pháp khu vực ĐBSCL tổng kết phong trào thi đua năm 2013

Năm qua, khối các cơ quan tư pháp khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.