Xem phiên bản di động
    

‘cử tri’

Thời sự 18h30 (28/3/2016)

Thời sự 18h30 (28/3/2016)

Bản tin trưa (24/3/2016)

Bản tin trưa (24/3/2016)

Gần 3.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Gần 3.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Qua 3.794 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội cho thấy cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội khóa XIII trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao, nổi bật nhất là công tác xây dựng pháp luật với việc ban hành Hiến pháp năm 2013…

Bản tin trưa (19/3/2016)

Bản tin trưa (19/3/2016)

Bản tin trưa (07/01/2016)

Bản tin trưa (07/01/2016)

Thời sự 11h (21/10/2015)

Thời sự 11h (21/10/2015)

Thời sự 18h30 (13/8/2015)

Thời sự 18h30 (13/8/2015)

Ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII

Ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII

Trước kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII đã có gần 100 cuộc tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị về các vấn đề được cử tri các địa phương quan tâm.

Cử tri Vĩnh Long hướng về kỳ họp

Cử tri Vĩnh Long hướng về kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 sẽ xem xét và thông qua 11 dự án luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến đối với 15 dự án luật, đồng thời có nhiều quyết sách đúng đắn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ý kiến cử tri Vĩnh Long về kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII

Ý kiến cử tri Vĩnh Long về kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII

Cùng hướng về kỳ họp Quốc hội, cử tri cả nước nói chung , cử tri Vĩnh Long nói riêng đã đặt kỳ vọng nền kinh tế, xã hội của nước ta sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới.