Xem phiên bản di động
    

‘cử tri’

Bản tin trưa (09/5/2016)

Bản tin trưa (09/5/2016)

Thời sự 18h30 (07/5/2016)

Thời sự 18h30 (07/5/2016)

Bản tin trưa (07/5/2016)

Bản tin trưa (07/5/2016)

Cử tri có thể đến xem danh sách và tiểu sử tóm tắt ƯCV tại các điểm bầu cử

Cử tri có thể đến xem danh sách và tiểu sử tóm tắt ƯCV tại các điểm bầu cử

Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long cho biết: đến hết ngày 02 tháng 5 là thời hạn cuối cùng để các tổ bầu cử trong tỉnh niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử.

Thời sự 18h30 (20/4/2016)

Thời sự 18h30 (20/4/2016)

Thời sự 18h30 (15/4/2016)

Thời sự 18h30 (15/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/4/2016)

Thời sự 18h30 (11/4/2016)

Bản tin trưa (06/4/2016)

Bản tin trưa (06/4/2016)

Thời sự 18h30 (01/4/2016)

Thời sự 18h30 (01/4/2016)

Thời sự 18h30 (29/3/2016)

Thời sự 18h30 (29/3/2016)