Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Chung kết xếp hạng: Công bố kết quả và trao giải

Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Chung kết xếp hạng: Công bố kết quả và trao giải