Năm 2013 số vụ cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm

Năm 2013 số vụ cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền – vận động, cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra – xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC của ngành chức năng, nên trong năm 2013 số vụ cháy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giảm nhiều so với năm 2012.