Thị xã Bình Minh chăm lo Tết cho người nghèo

Thị xã Bình Minh chăm lo Tết cho người nghèo

Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này, các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể ở thị xã Bình Minh cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo ở địa phương.