Xem phiên bản di động
    

‘bộ ngoại giao’

Thời sự 11h (26/6/2015)

Thời sự 11h (26/6/2015)

Thời sự 11h (17/4/2015)

Thời sự 11h (17/4/2015)

Thời sự 11h (09/01/2015)

Thời sự 11h (09/01/2015)

Thời sự 11h (09/10/2014)

Thời sự 11h (09/10/2014)

Thời sự 11h (03/10/2014)

Thời sự 11h (03/10/2014)

Thời sự 11h (12/9/2014)

Thời sự 11h (12/9/2014)

Thời sự 11h (27/6/2014)

Thời sự 11h (27/6/2014)

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Ngày 8/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.