Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 5

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 5

Gần 200 đại biểu đại diện chính phủ, giới học giả, chuyên gia các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ… và ngoại giao đoàn tại Việt Nam đã tham dự hội thảo.