Xem phiên bản di động
    

‘ban chấp hành’

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khóa X)

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khóa X)

Đây là hội nghị quan trọng nhằm xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và nội dung Báo cáo chính trị cùng các văn bản sẽ được thảo luận tại Đại hội sắp tới.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 khóa X

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 khóa X

Hội nghị diễn ra trong hai ngày (28-29/12) với rất nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến như Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2017; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bản tin trưa (02/11/2016)

Bản tin trưa (02/11/2016)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trà Ôn mở rộng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trà Ôn mở rộng

Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Ôn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị khóa XI…

Bản tin trưa (08/10/2016)

Bản tin trưa (08/10/2016)

Bản tin trưa (05/10/2016)

Bản tin trưa (05/10/2016)

Bản tin trưa (04/10/2016)

Bản tin trưa (04/10/2016)

Chào buổi sáng (24/01/2016)

Chào buổi sáng (24/01/2016)

Thời sự 11h (06/8/2015)

Thời sự 11h (06/8/2015)

Thời sự 11h (06/7/2015)

Thời sự 11h (06/7/2015)