Xem phiên bản di động
    

‘Âm mưu và tình yêu’

Âm mưu và tình yêu – Tập 9

Âm mưu và tình yêu – Tập 9

Âm mưu và tình yêu – Tập 8

Âm mưu và tình yêu – Tập 8

Âm mưu và tình yêu – Tập 7

Âm mưu và tình yêu – Tập 7

Âm mưu và tình yêu – Tập 6

Âm mưu và tình yêu – Tập 6

Âm mưu và tình yêu – Tập 5

Âm mưu và tình yêu – Tập 5

Âm mưu và tình yêu – Tập 4

Âm mưu và tình yêu – Tập 4

Âm mưu và tình yêu – Tập 3

Âm mưu và tình yêu – Tập 3

Âm mưu và tình yêu – Tập 2

Âm mưu và tình yêu – Tập 2

Âm mưu và tình yêu – Tập 1

Âm mưu và tình yêu – Tập 1

Âm mưu và tình yêu

Âm mưu và tình yêu

Câu chuyện phim bắt đầu từ khi bà Kokila chọn Gopi làm vợ cho con trai của bà – Ahem. Vì vâng lời mẹ, Ahem quyết định rời xa bạn gái mình là Anita để cưới Gopi, dù anh chưa hiểu rõ về con người và tính cách của cô gái này.