Xem phiên bản di động
    

‘60 phút’

60 phút (07/5/2014)

60 phút (07/5/2014)

60 phút (06/5/2014)

60 phút (06/5/2014)

60 phút (05/5/2014)

60 phút (05/5/2014)

60 phút (04/5/2014)

60 phút (04/5/2014)

60 phút (03/5/2014)

60 phút (03/5/2014)

Biến tảo thành dầu thô sinh học trong 60 phút

Biến tảo thành dầu thô sinh học trong 60 phút

Trong môi trường tự nhiên, quá trình tảo biến thành dầu thô thường mất đến hàng triệu năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học làm việc ở Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL) thuộc Bộ năng lượng Mỹ, mới đây cho biết họ đã tìm ra cách biến tảo thành dầu thô chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Phương pháp này hứa hẹn tiết kiệm được nhiều thời gian và giúp giảm chi phí sản xuất một cách đáng kể.