Xem phiên bản di động
    

‘2015’

Thời sự 11h (19/02/2015)

Thời sự 11h (19/02/2015)

Trailer Thế giới cổ tích – Số đặc biệt

Trailer Thế giới cổ tích – Số đặc biệt

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 4 tháng 01/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 4 tháng 01/2015)

Thời sự 11h (01/01/2015)

Thời sự 11h (01/01/2015)

60 phút (01/01/2015)

60 phút (01/01/2015)

Thời sự 11h (09/12/2014)

Thời sự 11h (09/12/2014)

Tết Âm lịch 2015 dự kiến sẽ được nghỉ 9 ngày

Tết Âm lịch 2015 dự kiến sẽ được nghỉ 9 ngày

Cụ thể, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức đi làm Thứ Bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ Thứ Sáu, ngày 2/1/2015. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 4/1/2015. Tống số ngày nghỉ của dịp này là 04 ngày nghỉ liên tục.