Đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa X, trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình rất cao với khâu đột phá: “Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *