Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay tất cả 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long đã hoàn thành ĐH Đảng cấp trên cơ sở NK 2020-2025, sớm hơn so kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *