Ngày 5/8, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh “Thắp sáng tuyến đường nông thôn” tại xã Hiếu Thuận, H.Vũng Liêm. Đây là công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *