Trong 2 ngày 13 và 14/7, Thành ủy thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *