Tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn thành đợt lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đã có hàng ngàn ý kiến được ghi nhận từ những tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *