Đánh cắp số phận

Trong phiên làm việc sáng 28/01, có 13 tham luận, thảo luận được trình bày. Trong đó thu hút sự quan tâm, sự chú ý của đông đảo các đại biểu là tham luận: “Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *