Đánh cắp số phận

Ngày 29/1, ĐB dự ĐH XIII của Đảng làm việc tại đoàn thảo luận về công tác nhân sự của ĐH được BCH Trung ương khóa  XII, Bộ CT, Ban BT chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *