Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 18-24/1, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam diễn ra triển lãm mang tên “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *