Ngày 30-01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 6.Các đại biểu tiếp tục thảo luận, nghiên cứu về công tác nhân sự và có những ý kiến đóng góp tâm huyết, đồng thời thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao của người đại biểu trong việc bầu chọn nhân sự Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *