Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong ngày 27/1, các ĐB dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thảo luận sôi nổi về văn kiện trình ĐH, trong đó đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Các đại biểu cũng tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *