Trong phiên làm việc sáng 26/1, ĐH nghe báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, TBT, CT nước trình bày. Trong đó tập trung vào một số vấn đề chung, cơ bản có tính chất khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng để ĐH xem xét, thảo luận, cho ý kiến quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *