Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, ĐHĐB Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII NK 2020-2025  đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn tổ chức ĐH điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện trong toàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *