Ngày 3/2/1930, ĐCS Việt Nam ra đời. Đến cuối tháng 2/1930, BCH lâm thời Đảng bộ ĐCS Việt Nam ở Nam kỳ (Xứ uỷ Nam kỳ) cũng được thành lập. Riêng ở tỉnh Vĩnh Long, đầu năm 1928, Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại ngã tư Long Hồ được thành lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *